MENÜ GERİ

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçların tahsili ve borçlunun mali durumunun düzeltilmesi amacıyla geliştirilen hukuki bir disiplindir. İcra Hukuku, alacaklı tarafından talep edilen bir hükmün zorla yerine getirilmesini düzenler. Bu süreçte, alacaklının mahkeme kararıyla belirlenmiş alacağını tahsil etmesine yönelik işlemler, haciz işlemleri ve mal varlığının satışı gibi icra yolları kullanılır. İcra Hukuku, alacaklının haklarını korurken, borçlu tarafın mali durumunu dikkate alarak adil bir denge sağlamayı amaçlar.

İflas Hukuku ise borçlunun ödeme güçlüğü çektiği durumlarda uygulanan bir hukuki sistemdir. İflas, borçlunun mal varlığının tümüyle veya bir kısmıyla borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiği ve mali açıdan rehabilitasyon ihtiyacı duyduğu durumu ifade eder. İflas süreci, alacaklıların haklarını korurken, borçluya adil bir mali denge ve ikinci bir şans sağlama amacını taşır. İflas Hukuku, borçlu şirketlerin veya bireylerin mali durumlarını düzenleyerek, yeniden yapılandırma veya mal varlığının satışı gibi çeşitli yollarla iflasın etkilerini yönetir.

İcra ve İflas Hukuku, ekonomik ilişkilerdeki riskleri minimize etmeyi, alacaklılar ile borçlular arasında adil bir denge kurmayı ve finansal istikrarı sağlamayı hedefler. Bu hukuki alan, alacaklıların haklarını korurken, aynı zamanda borçlu tarafların da ekonomik rehabilite olmalarına olanak tanıyarak ticaret hayatında adaleti temin etmeyi amaçlar.